015 – ایجاد آرت بورد جدید و تکرار وکپی (Duplicate) کردن آن

در این ویدیو با ایجاد آرت بورد جدید و تکرار وکپی (Duplicate) کردن آن در ایلوستریتور 2019 آشنا میشویم

(Visited 13 times, 1 visits today)