016 – تغییر ابعاد آرت بورد (Artboard) یا صفحات در ایلوستریتور

در این آموزشی نحوه تغییر ابعاد آرت بورد (Artboard) یا صفحات در ایلوستریتور را فرا می گیریم

(Visited 23 times, 1 visits today)