021 – خط کش ها و آرتبورد

در این ویدیو نحوه عملکرد دو خطکش گلوبال (کلی داکیومنت) و آرتبورد ( مختص هر آرتبورد) و مختصات را بررسی میکنیم

(Visited 14 times, 1 visits today)