در ایندیزاین رویه های شماره گذاری اتوماتیک صفحات بسیار ساده است، با دیدن این ویدیو این کار را بطور کامل بیاموزید