006 – واحدهای اندازه گیری و خط کش

در این ویدیو در مورد تمامی واحد های اندازه گیری و کاربرد فیلدهای ایلوستریتور در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد

(Visited 11 times, 1 visits today)