008 – اخطار فونت ایلوستریتور برای فونت های نصب نشده و ناموجود

در این ویدیو با اخطار فونت ناموجود در ایلوستریتور و طریقه رفع آن آشنا میشوید

(Visited 9 times, 1 visits today)