شماره گذاری اتوماتیک صفحات در ایندیزاین (سطح متوسط)

در ایندیزاین رویه های شماره گذاری اتوماتیک صفحات بسیار ساده است، با دیدن این ویدیو این کار را بطور کامل بیاموزید

(Visited 4 times, 1 visits today)