رفلکشن در فتوشاپ 02

برای ایجاد بازتاب اشیا در فتوشاپ، بسته به شکل جسم روش های گوناگونی وجود دارد. در این ویدیو به ایجاد انعکاس (رفلکشن) یک جعبه در فتوشاپ میپردازیم

(Visited 13 times, 1 visits today)