سلکت کردن در فتوشاپ 01

برای دوربر کردن تصاویر در این آموزشی با ابزار magic Wand در فتوشاپ آشنا میشویم و تنظیمات آن برای سلکت کردن پس زمینه یا بخشی از تصویر را فرا میگیریم

(Visited 7 times, 1 visits today)